RIVM onderzoek bij open water zwemmers

  • 6 september 2018

Voor ons als organisatie van De Golfbad Osse Maasrace staat veiligheid en gezondheid van de deelnemers voorop. Deze zomer voert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek uit naar zwemmers in open water. De onderzoekers zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken. Als organisatie besteden we hier graag aandacht aan.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen wat de kans is dat mensen antibioticaresistente bacteriën binnen krijgen wanneer ze zwemmen in open water, en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere manieren waarop je met resistente bacteriën in aanraking kunt komen. Dit kan worden aangetoond door ontlasting van mensen te onderzoeken, voor en nadat ze gezwommen hebben in open water.

Ga voor meer informatie over antibioticaresistentie, waarom het onderzoek nodig is, en wat er van vrijwilligers wordt gevraagd naar www.rivm.nl/zwemmersstudie